Installation till Falun Walk of Art 2013 - 2014The water cycle
Avdunstning är en passiv process, som sker direkt från den fria vattenytan.
Det fungerar som naturens kylare, och kyler ner djur, blad eller marken.
I ”The water cycle” kondenseras vattnet till Folklorens synliga droppar.

Följ oss!

Instagram