Folkloren

Spring Beast Festival 2023

 TÄND MÖRKRET - En kommentar till samtiden 2023 från Folkloren. Målningen gjordes under
den årliga festivalen i Snösätra 18-21 maj.Kulturkvarteret Snösätra, Stockholm stad, kulturrådet.