Spring Beast Festival 2023

 TÄND MÖRKRET - En kommentar till samtiden 2023 från Folkloren. 
Muralmålningen gjordes under den årliga festivalen i Snösätra 18-21 maj. Kulturkvarteret Snösätra, Stockholm stad, kulturrådet.